Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die bestaat uit gesprekken tussen therapeut en cliënt. Psychotherapie is geschikt als er sprake is van een vastgelopen ontwikkeling en de cliënt niet meer op een gezonde manier verder kan. Cliënt en therapeut onderzoeken samen het probleem en werken aan een beter begrip over de cliënt en de aanmeldingsklacht. De psychotherapeut heeft wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling, het menselijk gedrag en put uit de ervaringen met eerdere cliënten. De cliënt brengt zijn eigen unieke verhaal en beleving in. De psychotherapeut ziet uitwegen en oplossingen daar waar de cliënt soms de hoop heeft opgegeven. Gevoelens en gedachten worden onder de loep genomen, evenals de dynamiek in relaties (bijvoorbeeld tussen ouder en kind). Zo zijn het opsporen van denkfouten, het opheffen van blokkades en veranderingen van perspectief, voorbeelden van omslagpunten die tot verbetering kunnen leiden. Voor cliënten is dit hard werken, het kan pijnlijke gevoelens losmaken. Met kinderen wordt niet zozeer gepraat maar gespeeld. Via het spel komt gespreksstof naar boven.

 

Idealiter ontstaat door een nieuwe visie op de eigen situatie een gezonder evenwicht. Dat biedt ontwikkelingskansen. Dit evenwicht reikt verder dan de moeilijkheden in het hier en nu: het geeft houvast bij toekomstige tegenslagen. 

 

trapfinish