Kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt therapie voor volwassenen, afgezien van het eigen risico. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Bij kinderen en jongeren is de vergoeding afhankelijk van de gemeente waar ze in wonen. In 2019 is voor Hof van Twente en Almelo niet een overeenkomst afgesloten. Met de andere twaalf Twentse gemeenten is wel een overeenkomst. Voor de gemeenten waarmee géén contract is: soms is in overleg met een gemeente het mogelijk, om voor één behandeling een contract af te sluiten. Vraag hier naar bij de gemeente(regisseur).

 

Particulieren

Sommige mensen vinden het prettiger om zich als particulier aan te melden. Het zelf bekostigen van de therapie is een uitkomst als u wilt praten over onderwerpen die niet onder een diagnose of verzekerde zorg vallen, of als u niet met derden (zorgverzekeraar of gemeente) van doen wilt hebben.

Hiervoor gelden de volgende tarieven:

 

90 euro per gesprek van 45 minuten.

Voor probleemverheldering en advisering zijn meestal vier gesprekken nodig.  

 

Supervisie en leertherapie

De kosten voor leertherapie zijn 85 euro per gesprek.

De kosten voor supervisie zijn 85 euro per gesprek.