Klachtenprocedure

Indien u ontevreden bent over uw behandeling, is het belangrijk dit te bespreken. Mijn ervaring is dat het bespreken van onvrede vaak tot vooruitgang leidt en veel oplevert. Het kan natuurlijk zijn dat wij er niet uit komen. Als dit het geval is, kan er via de beroepsvereniging een bemiddelaar ingeschakeld worden. Die zal samen met ons gesprekken voeren en tot een oplossing proberen te komen. Als dit onvoldoende oplevert kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van Landelijke Vereniging voor Vrijgevestige Psychologen en Psychotherapeuten.