Marijke Lempens is op vakantie van 8 tot 25 september 2019

In dringende gevallen kan contact opgenomen worden met dhr. M de Wit, focuspsychologenpraktijk.