Overeenkomst Twentse Gemeenten

Sinds 2015 gaat de bekostiging voor jeugdzorg via de gemeenten. Lempens Psychotherapie heeft in het verleden met alle veertien Twenste gemeenten een overeenkomst gehad. In 2019 is dit anders. Voor Hof van Twente en Almelo is geen overeenkomst afgesloten. Met de andere twaalf Twentse gemeenten is wel een overeenkomst. Soms is het mogelijk om, ook als er geen contract is afgesloten voor 2019, voor een enkel kind een overeenkomst af te sluiten bij een gemeente. U kunt hier naar vragen bij de gemeente(regisseur). Cliënten uit deze twee gemeenten die al in behandeling zijn worden geïnformeerd over de mogelijkheden.