Wachtlijst

Voor kind en jeugd is er een wachtlijst van vier weken. Er is een tijdelijke aanmeld-stop voor volwassenen.