Vakantie

Vanwege vakantie ben ik afwezig van 26 februari tot 22 maart. In zeer dringende gevallen kunnen clienten een beroep doen op dhr M de Wit van Focus psychologenpraktijk Enschede. (06 20312548)

Marthe Höppener niet langer werkzaam

Met ingang van februari 2019 is Marthe Höppener niet langer werkzaam bij de praktijk. Alle e-mails die voor haar bestemd zijn kunnen vanaf dan naar Marijke Lempens gestuurd worden (via het contactformulier op de website).

 

 

 

Overeenkomst Twentse Gemeenten

Sinds 2015 gaat de bekostiging voor jeugdzorg via de gemeenten. Lempens Psychotherapie heeft in het verleden met alle veertien Twenste gemeenten een overeenkomst gehad. In 2019 is dit anders. Voor Hof van Twente en Almelo is geen overeenkomst afgesloten. Met de andere twaalf Twentse gemeenten is wel een overeenkomst. Soms is het mogelijk om, ook als er geen contract is afgesloten voor 2019, voor een enkel kind een overeenkomst af te sluiten bij een gemeente. U kunt hier naar vragen bij de gemeente(regisseur). Cliënten uit deze twee gemeenten die al in behandeling zijn worden geïnformeerd over de mogelijkheden.

Wachtlijst verplaatst

De informatie betreffende de wachtlijst is verplaatst naar een aparte webpagina, zoals te zien in het menu. Daar zal vanaf nu de actuele informatie staan over de wachtlijst. De berichtgeving over de wachtlijst in de rubriek 'nieuws' wordt dus niet meer bijgewerkt.

Wachtlijst

Voor kind en jeugd is er een wachtlijst van vier weken. Er is een tijdelijke aanmeld-stop voor volwassenen.

Praktijk gesloten

Van 28 juli tot en met 27 augustus is de praktijk gesloten in verband met de vakantieperiode.

Website online

De website van Marijke Lempens psychotherapie is online! Middels deze website voorzien wij u van alle informatie omtrent de praktijk en werkwijze.