Motivatie en visie

familie

Door mijn lange ervaring ben ik steeds meer gaan geloven in goed onderzoek naar het aangemelde (en eventueel het onderliggende) probleem en in de werkzaamheid van psychotherapie. Het psychoanalytisch gedachtegoed is rijk aan inzichten in menselijke drijfveren, en heeft als enige theorie oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby tot volwassene en voor de interactie met de ouders. Tijdens de behandeling denk ik na over de relaties binnen een gezin. Een kind is niet los te zien van het gezin en de wijdere context waarbinnen het opgroeit. De gezinscontext blijft ook voor een volwassene belangrijk. Hoewel psychotherapie niet in alle situaties passend is, merk ik dat het veel cliënten hulp biedt in het leren omgaan met problemen.

 

Het werken in een eigen praktijk biedt voordelen boven werken in een instelling. In de regel doe ik alles zelf: vanaf het eerste telefoontje tot de diagnostiek en behandeling en berichtgeving aan de verwijzer. Dit geeft cliënten een gevoel van continuïteit en vertrouwdheid. Dit maakt ook dat ik de behandeling kan toespitsen op de unieke behoeftes van cliënten. Ik ben de hoofdbehandelaar.